නව ඇමති මණ්ඩලයට වැටුප් නෑ – අගමැති කියයි..

නව ඇමති මණ්ඩලය ඇමති වැටුප් ලබා නොගැනීමට තීරණය කර ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා.

$ads={2}

එමෙන්ම ඇමති වරප්‍රසාද භාවිතය අඩු කිරීමටද ඔවුන් තීරණය කර ඇති බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කලේ.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post