හදිසියේම අරගල භූමියට පොලිස් කැරලි මර්දන කණ්ඩායමක් පැමිණෙයි

මහජන විරෝධතාව පැවැත්වෙන අරගල භූමියේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට වරාය නගර පිවිසුම ආසන්නයේ පොලිස් නිලධාරීන් විශාල පිරිසක් රැඳී සිට තිබෙනවා.

කෙසේ නමුත් පසුව එල්ල වූ මහජන විරෝධය හමුවේ එම පොලිස් නිලධාරීන් එම ස්ථානයෙන් පිටත්ව ගොස් ඇති බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ.

$ads={2}

අදාළ පොලිස් නිලධාරීන් කැරලි මර්දනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ආරක්ෂක ආවරණද රැගෙන එම ස්ථානයට පැමිණ සිටි ආකාරයක් දක්නට ලැබුණා.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post