බුකියම කැලඹු අයිස්ක්‍රීම් දන්සැල (PHOTOS)

තරුණියන් පිරිසක් විසින් ලබාදුන් අයිස්ක්‍රීම් දන්සලක් පිලිබදව මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ජාලයේ දැඩි කතාබහට ලක්ව තිබෙනවා.

සමාජ මාධ්‍ය තුල පලවී තිබු  එම අයිස්ක්‍රීම් දන්සැලේ  පින්තුර කිහිපයක් පහතින් 


$ads={2}Post a Comment (0)
Previous Post Next Post