මුන් දවස් 3ක් අපේ දුක කතා කළේ නෑ! උන්ගේ ගෙවල් ගිනි තියපුවයි උන්ගෙ නැතිවෙච්ච දේවල් කතා කළා! මුන්ට හෙණ ගහන්න ඕනි..

අද දින තෙල් පෝලිමේ සිටි අවුරුදු 22ක තරුණියක් උද්වේගකර කතාවක් සිදු කළාය.

ඇය සදහන් කළේ පැය 5ක් පෝලිමේ සිටියද තෙල් ලබා ගත නොහැකි වූ බවය.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post