කොළඹ වරායේ දිරන බිලියන ගණනක් වටිනා දුම්රිය මැදිරි...

ඉන්දීය ණය ක්‍රමයක් යටතේ මීට මාස ගණනකට පෙර ශ්‍රී ලංකාවට ආනනය කළ දුම්රිය මැදිරි කිහිපයක් මේ වන විට කොළඹ වරායේ නවත්වා තිබේ. මේ දක්වා අඩුම තරමින් එම දුම්රිය මැදිරි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ධාවනාගාර වෙතවත් රැගෙන විත් නොමැත.

රුපියල් බිලියන ගණනාවක් වටිනා එම දුම්රිය මැදිරි විනාශයට යමින් පවතී. මේ අතර ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්වූ බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද දිනයේදි එම දුම්රිය මැදිරි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකටද එක්විය.


$ads={2}Post a Comment (0)
Previous Post Next Post