නව කැබිනට් ඇමතිවරු 09ක් දිවුරුම් දෙයි : හරීන් ප්‍රනාන්දු ඒ අතර

තවත් කැබිනට් ඇමතිවරුන් පිරිසක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දී දිවුරුම් දෙමින් සිටී.

$ads={2}

  • නිමල් සිරිපාල සිල්වා – වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා
  • සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත – අධ්‍යාපන
  • කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල – සෞඛ්‍ය
  • විජයදාස රාජපක්ෂ – අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ
  • හරීන් ප්‍රනාන්දු – සංචාරක හා ඉඩම්
  • රමේෂ් පතිරණ – වැවිලි කර්මාන්ත
  • මනුෂ නානායක්කාර – කම්කරු හා විදේශ රැකියා
  • නලින් රුවන්ජීව ප්‍රනාන්දු – වෙළඳ වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා
  • ටිරාන් අලස් – මහජන ආරක්ෂක

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post