ඇමැති කනක ‌හේරත්‌ගේ ගෙයත් ගිනිබත් කරයි..!

උතුරු මැද පළාත් මහ ඇමැති මහීපාල හේරත් සහ ඔහුගේ පුත් අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතාගේ නිවෙසට ද ගිනි තබා ඇතැයි ද වාර්තා වෙයි.

ගින්නෙන් නිවෙස සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇතැයි ද වාර්තා වෙයි.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post