මැදමුලනේ රාජපක්‍ෂ වලව්වුට ගිනි තබයි…

විරකැටිය මැදමුලනේ පිහිටි රාජපක්ෂ පාරම්පරික වලව්වට විරෝධතාකරුවන් විසින් ගිනි තබා තිබේ.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post