වාහනවලට ඉන්ධන ලබා දීමේ මිල සීමා පනවයි.. සීමාවන් මෙන්න..

ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමත් සමඟ රථවාහන සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ සීමාවන් සංශෝධනය කර ඇති බව බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර පවසනවා.

නව ඉන්ධන සීමාවන් පහතින්.

$ads={2}

  • * යතුරුපැදි - රුපියල් 2,500 යි
  • * ත්‍රිරෝද රථ - රුපියල් 3,000 යි
  • * මෝටර් රථ, වෑන්, ජීප් - රුපියල් 10,000 යි
  • * වාණිජ වාහන සඳහා සිමාවක් නොමැත

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post