අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට රජයෙන් දීමනාවක්: ලැබෙන පිරිස මෙන්න

පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා මාස තුනක කාලයක් අමතර දීමනාවක් ලබා දීමට රජයෙන් තීරණය කර තිබේ.

අද (මැයි 3) පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී වෙළඳ සහ සමෘද්ධි සංවර්ධන අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා මේ බව පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, ඒ අනුව හඳුනාගත් ප්‍රතිලාභී පවුල් සඳහා මැයි මාසයේ සිට ජූලි මාසය දක්වා අදාළ සහනය ලබා දීමට නියමිත තීරණය කර ඇති බව ය.

ඒ අනුව, පවුල් ඒකක මිලියන 3.34ක් සඳහා එම දීමනාව ලබා දීමට නියමිත බව ඔහු පැවසීය.

ඒ සඳහා රජය මාසිකව රුපියල් මිලියන 4,455ක් වැය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, මාස තුනක කාලයක් එම දීමනාව ලබා දීමට රජයට වැය වන මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 13,364ක් බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කැබිනට් ප්‍රකාශක ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා ප්‍රකාශ කළේ, අදාළ සහන මුදල් අච්චු ගැසීමෙන් නොව ලෝක බැංකුවෙන් ලැබෙන ආධාරවලින් ලබා දීමට නියමිත බව ය.

$ads={2}

ඒ අනුව, වැඩිහිටි දීමනාව ලබන පිරිස් සඳහා දැනට ලබා දෙන රු. 2,000ට අමතරව රුපියල් 5,000ක්, වයස අවුරුදු 100ට වඩා වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා දැනට ලබා දෙන රු. 5,000 දීමනාවට අමතරව රු. 2,500ක මුදලක් ලබා දීමට නියමිත ය.

එමෙන් ම, වැඩිහිටි දීමනාව සඳහා ඉල්ලුම් කර පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින පිරිස සඳහා ද රු. 5,000ක දීමනාවක් ලබා දෙන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ය.

ආබාධිත දීමනාව ලෙස ලබා දෙන රු. 5,000ට අමතරව රු. 2,500ක් සහ එම පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින පිරිසට රු. 5000ක් ලබා දීමට ත් නියමිත ය.

තව ද වකුගඩු රෝගී දීමනාව ලෙස දැනට ලබා දෙන රු. 5,000 දීමනාවට අමතරව රු. 2,500ක් සහ පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින පිරිසට රු. 5,000ක් ලබා දීමට නියමිතව ඇත.

රු. 1,900ක දීමනාවක් ලබන සමෘධි ලාභීන්ට අමතර රු. 3,100ක්, 3,200ක සමෘධි දීමනාවක් ලබන පිරිසට අමතර රු. 3,100ක් සහ රු. 4,500ක සමෘධි දීමනාවක් ලබන පිරිස සඳහා අමතර රු. 3000ක දීමනාවක් ලබා දීමට නියමිත ය.

අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරට ත් සඳහන් කළේ, සමෘධි දීමනාව සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති පවුල් ඒකක 732,000ක් සඳහා ද ඉදිරි මාස 3ක කාලය සඳහා රු. 5,000ක දීමනාවක් ලබා දීමට නියමිත බව ය.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post