ජනාධිපතිට අයින් වෙන්න කියන්න! පාර්ලිමේන්තු බහුතරය කැමැති නම් ජනාධිපති ධූරය බාරගන්න ලෑස්තියි!...

පවතින දේශපාලන අර්බූදය හමුවේ ජනාධිපතිවරයා ඉවත් වන්නේ නම් තමන් ජනාධිපති ධූරය බාර ගැනීමට සූදානම් බව විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේ්මදාස මහතා සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම හමුවේ අවධාරණය කොට ඇත.

විපක්ෂනායකවරයා එහිදී පෙන්වා දී ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය ඒ සදහා එකග නම් තමන්ද ඊට සූදානම් බවකි.

$ads={2}

කෙසේවෙතත් ජනාධිපති ධුරය බාරගෙන තමන් ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට සූදානම් බවත්, එම බලතල පාර්ලිමේන්තුවට පවරා පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම් බවත් විපක්ෂනායකවරයා සදහන් කොට තිබේ.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post