ඔබත් මෙවර රියදුරු බලපත්‍ර ඉල්ලුම් කළාද? ඉල්ලුම් පත්‍ර ලක්ෂ 10කට වෙච්ච දේ මෙන්න

රියදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කරන ‘සුහුරු’ කාඩ්පත් මාස කිහිපයක සිට නොමැති වීමෙන් රියදුරු බලපත්‍ර ඉල්ලුම්පත් ලක්‍ෂ 10 කට අධික ප්‍රමාණයක් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොඩගැසී ඇති බව වාර්තා වනවා.‍

ඕස්ට්‍රෙිලියාවෙන් ආනයන කරන මෙම ‘සුහුරු’ කාඩ්පත් සඳහා ගෙවීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු සතුව යූරෝ ලක්‍ෂ හයක් නොමැති වීම මෙම තත්වයට හේතුව බවයි එම දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ.

$ads={2}

මීට මාස කීපයකට පෙර එම කාඩ්පත් ඇනවුම්කර තිබුණ ද, ගෙන්වා ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බවද එම ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙනවා.

නව රියදුරු බලපත්‍ර සහ යාවත්කාලීන කරන රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා මේ වන විට තාවකාලික රියදුරුපත් නිකුත් කරන බවයි වාර්තා වන්නේ.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post