පවුල් ලක්ෂ 32 කට ජූලි මාසයේ සිට රුපියල් 7500 ක්

ආර්ථික වශයෙන් පීඩාවට පත් පවුල් ලක්ෂ 32 ක් සදහා රුපියල් 7500 ක උපරිමයකට යටත් දීමනාවක් ජූලි මාසයේ සිට මාස 06 ක කාලයක් සදහා ලබාදීමට රජය සැලසුම් කර තිබෙනවා.

ලෝක බැංකුව හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ලබාදී ඇති ආධාර භාවිත කරමිනුයි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේ.

$ads={2}

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා ඒ සම්බන්ධ කරුණු පැහැදිලි කළා.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post