සිසු සැරිය බස්රථ 21ක් අද සිට ධාවනයට – බස්රථ කාල සටහන මෙන්න...

නව පාසල් බස්රථ 21 ක්  අද (15) සිට කොළඹට ප්‍රවේශ වන මාර්ග සියල්ල ඔස්සේ යෙදවීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙම බස් රථ සේවාව උදෑසන 5.30 ට ආරම්භ වන අතර කොළඹ ආසන්නයේ පාසල් රැසක් වෙත සිසුන් ප්‍රවාහනය කිරීමට මෙම සේවාව මඟින් සිදු කෙරෙනවා.

අදාළ බස් රථ කාල සටහන පහතින්,

$ads={2}
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post