ඉන්ධන බෙදාහැරෙන IOC පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව මෙන්න..

ලංකා IOC ත්‍රිකුණාමලය පර්යන්තයෙන් පහත ඇණවුම් ඊයේ පිටත් කළ බව ලංකා IOC සමාගම පවසනවා.

එම ඉන්ධන තොග අතර පෙට්‍රල් සහ ඔටෝ ඩීසල් ඇතුලත් බවයි IOC සමාගම පැවසුවේ.

ඒ අනුව අද දිනය තුළ දී පහත පිරවුම්හල් වෙත එම ඉන්ධන තොග ලැබෙනු ඇති.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post