අද 16 වැනිදා ඉන්ධන ලබාගත හැකි පිරවුම්හල් මෙන්න..


අද (16) දිනයේ ඉන්ධන ලබා ගත හැකි පිරවුම්හල් සම්බන්ධයෙන් නිල දැනුම්දීමක් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් සිදුකර තිබේ.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ ඉන්ධන, සුපිරි ඩීසල් බෙදාහැරිනු ලබන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව පහතින් දැක්වේ.

හැමෝටම දැනගන්න ශෙයාර් කරන්න..

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post