අද ඉන්ධන ලබාගත හැකි පිරවුම්හල් මෙන්න

අද (15) දිනයේ ඉන්ධන නිකුත් කෙරෙන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

එම ලැයිස්තුව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ නිල වෙබ් අඩවියේ දක්වා තිබෙනවා.

ලයිස්තුව පහතින් බලන්න

$ads={2}


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post