සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට සිකුරාදාට ඉන්ධන : පිරවුම් හල් ලැයිස්තුව මෙන්න

තෝරාගත් පිරවුම්හල්වලින් සෞඛ්‍ය සේවකයින් සඳහා ඉන්ධන ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, සෑම සිකුරාදා දිනක ම එම සේවකයින්ට අදාළ පිරවුම් හල් මගින් ඉන්ධන ලබා ගත හැකි බව අමාත්‍යවරයා ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත.

විෂය භාර අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙම තීරණය ගත් බව ඔහු වැඩිදුරට ත් එහි සඳහන් කර තිබේ.

අදාළ ඉන්ධන පිරවුම් හල් පිළිබඳ තොරතුරු පහතින් දැක්වේ.

$ads={2}


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post