අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක්...

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අද (22) පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකිරීමට නියමිත බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පවසනවා.

$ads={2}

ඒ අනුව පවතින ආර්ථික අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා ඉදිරියේදී ගනු ලබන පියවර පිළිබඳව එහිදී පැහැදිළි කිරීමට නියමිත බවයි අගමැති කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post