කල් ඉකුත් වීමට නියමිත ෆයිසර් එන්නත් මියන්මාරයට දී ඒ වෙනුවට හාල් ඉල්ලයි..

මෙරට ඉතිරි වී ඇති ෆයිසර් එන්නත් ලක්ෂ හයක තොගයක් මියන්මාරයට ලබාදී ඒ වෙනුවෙන් සහල් තොගයක් ලබා ගැනීමට රජයේ අවධානය යොමුවී තිබේ.

දැනටමත් එම එන්නත් තොගය භාරගැනීමට මියන්මාරය කැමැත්ත පළ කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය.

$ads={2}

මෙම එන්නත් තොගය තවත් මාස කිහිපයකින් කල් ඉකුත් වීමට නියමිතව තිබේ.

-lanka c news

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post