විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ගෙන් මහ බැංකුව ආයාචනයක් කරයි..

විදේශ මුදල් විධිමත් මාර්ග ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට එවීමෙන් තවදුරටත් රටට සහය ලබාදෙන ලෙස විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සේවා නියුක්තිකයින්ගෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඉල්ලා සිටිනවා.

$ads={2}

එසේ එවන විදේශ මුදල් හරහා මෙරට තුළ ඉන්ධන, ගෑස්, ඖෂධ සහ ආහාර වැනි දෛනික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය විදේශ විනිමය ගණුදෙනු අඛණ්ඩව සිදුකරගෙන යාමට උපකාරී වන බවයි මහ බැංකුව සඳහන් කරන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව නිකුත් කළ ආයාචනය පහතින්..

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post