දුම්න්ද සිල්වා රෝහලේ...අත්අඩංගුවට ගන්න රෝහලට…

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලට ඇතුළත්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

$ads={2}

ඔහුට ලබා දුන් ජනාධිපති සමාව අවලංගු කොට අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ශ්‍රේස්ධිකරණය විසින් ඊයේ (31) නියෝගයක් නිකුත්කර තිබෙන මොහොතක මෙලෙස රෝහල් ගත කර ඇත. ඒ මහතා එම රෝහලේ 17 වැනි වාට්ටුවට ඇතුළත්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post