අද 02 දිනයේ ගෑස් බෙදා හරින මධ්‍යස්ථාන මෙන්න..

අද (02) දිනයේ දී ලිට්‍රෝ සමාගම විසින් දිවයින පුරා ගෑස් බෙදාහරින අලෙවි මධ්‍යස්ථාන සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

$ads={2}

ඒ අනුව අද(02) දිනයේ දී අලෙවි නියෝජිත මධ්‍යස්ථාන 414කදී පාරිභෝගිකයින් හට තම ගෑස් සිලින්ඩරය ලබාගත හැකි වනවා

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post