අද දිනයේ ගෑස් බෙදා හරින මධ්‍යස්ථාන මෙන්න..

අද (01) දිනයේ දී ලිට්‍රෝ සමාගම විසින් දිවයින පුරා ගෑස් බෙදාහරින අලෙවි මධ්‍යස්ථාන සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද(01) දිනයේ දී අලෙවි නියෝජිත මධ්‍යස්ථාන 341කදී පාරිභෝගිකයින් හට තම ගෑස් සිලින්ඩරය ලබාගත හැකි වනවා

$ads={2}

අද(01) දිනයේ ගෑස් බෙදා හරින මධ්‍යස්ථාන ලැයිස්තුව මෙතැනින් දැන ගත හැකියි

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post