කටුනායක සිට යාපනයට කුලී රථයෙන් 73,000 යි.. ඉන්දියාවට ගුවනින්ම යන්න 70,000 යි..‍!

කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ නව ටැක්සි ගාස්තු ඉහළ දමා තිබෙනවා.ඒ අනුව කටුනායක සිට යාපනය දක්වා කුලී රථයක මිල රුපියල් 73,000 කට ආසන්න අගයක් වනවා.

$ads={2}

එහෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ සිට අසල්වැසි ඉන්දියාවට ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍රයක සාමාන්‍ය මිලද රුපියල් 70,000 ක් පමණ වන අතර කටුනායක සිට යාපනය බලා යෑමට වඩා ගුවනින් ඉන්දියාවට යෑමට ගතවන්නේ ඊට වඩා අඩු මුදලක්.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post