වතුර දමා පිළිකා එන්නත් දුන් සමාගමක් යළිත් සෞඛය අමාත්‍යංශයේ එන්නත් ටෙන්ඩරයකට එයි


රජයේ රෝහල්වලට අවශ්‍ය පිළිකා එන්නත් තොගයක් ලබාගැනීම සදහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර ඇති සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලැබී තිබෙන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

2013 වසරේදී මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ලියුකේමියා දරුවන්ට ලබාදෙන “ඔක් ක්‍රැස්බර්” නැමති එන්නතට ඖෂධ ඉවත් කර ජලය ඇතුළත් කර ලබාදීමේ සිද්ධියකට අදාලව චෝදනා ලබා ඇති මෙම සමාගමද මිල ගණනන් ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙම එන්නත් ලබාදීමෙන් දරුවන් කිහිපදෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ අපරාධ පරීක්ෂන දෙපාර්තමේන්තුවද විමර්ශන සිදුකර ඇත.

එහිදී මෙම සමාගමේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන වසරක කාලයක් සිරබත් කෑ අයෙක් වන අතර එම නඩුව මේ වන විට මහාධිකරණයේ විභාග වෙමින් පවතී.

මේ නිසා අසාදු ලේඛන ගත කර ඇති මෙම සමාගම වෙනත් නමකින් ජාතික ඖෂධ නියමන අධිකාරියේ සමාගමක් ලියාපදිංචි කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සසදහන් කරයි.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post