පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා තීරණයක් ගන්න - ජනපති අගමැතිට දැනුම්දෙයි

පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ තීරණයක් ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයා අගමැතිවරයාට දැනුම්දී තිබෙනවා.

$ads={2}

ඒ අනුව එලෙස ගන්නා වූ  ඕනෑම තීරණයට තමන් හිස නැමීමට සූදානම් බවයි ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් අගමැතිවරයා වෙත සඳහන් කර තිබෙන්නේ.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post