උතුරුකරෙන් එන්න… දකුණුකරෙන් එන්න… නැගෙනහිරින් එන්න.. කඳුකරයෙන් එන්න.. සතර දෙසින් එන්න… සියලු දෙනා එන්න… හෙට අවසන් සටනට සියල්ල සූදානම්! | VIDEO

මේ වනවිට හෙට පැවැත්වෙන ආණ්ඩුවට එරෙහි විරෝධතාවට සියලු කටයුතු සූදානම් කොට තිබේ.

මේ දැක්වෙන්නේ අරගලකරුවන් විසින් නිකුත් කොට ඊට අදාළ තවත් වීඩියෝවකි.

$ads={2}


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post