සිපෙට්කෝ ලොක්කෙක් මහා ඉන්ධන ජාවාරමක.. ලීටරය 900යි.. බවුසර පිටින් විකුණයි


ලීටර 6600 ක ධාරිතාවයෙන් යුත් ඩීසල් බවුසරයක් රුපියල් හැට ලක්ෂයකට වැඩි මුදලකට විකිණීමට උත්සහ කිරීමේදී එම බවුසර රථයේ රියැදුරා, සහායකයා සහ තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනකු මීගොඩ පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ උසස් නිලධාරින් විසින් මෙම ඉන්ධන ජාවාරම් මෙහෙයවා ඇති බවයි.

කටුනායක ප්‍රදේශයේ ආයතනයකට මෙම ඩීසල් ලීටරයක් නිකුත් කර ඇත්තේ රුපියල් නවසීය බැගිනි.

$ads={2}

මෙම ඩීසල් තොගේ වෙළඳපළ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 28 ක් පමණ වන අතර එය විකිණීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ රුපියල් හැට ලක්ෂයක ටයි.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post