අත්අඩංගුවේ අරගලකරුවන් වමාරයි තරු හෝටලයකින් දිනපතා කෑම පාර්සල් 500ක් අරගලකරුවන්ට


කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ තරු හෝටලයක් විසින් ගාලුමෝදර අරගලකරුවන්ට ආරම්භයේ සිටම දිනපතා ආහාර ලබා දී ඇතැයි පොලිසියට කරුණු වාර්තාව වී ඇත.

ඒ සම්බන්ධයෙන් මූලික විමර්ශන ආරම්භ කර ඇතැයි පොලීසිය සඳහන් කරයි.

අරගල කරුවන්ට දිනකට ආහාර පාර්සල පන්සියයක් හයසියයක් ප්‍රමාණයක් අරගලය ආරම්භයේ සිට මෑතක් වනතුරුම ලබා දී ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

මේවා ලබා දී ඇත්තේ නොමිලේද, කිසියම් සංවිධානයක් ඇනවුම් කර ලබා දුන්නේ දැයි හෙළි කර ගැනීමට විමර්ශන ආරම්භ කර තිබේ.

$ads={2}

මෙම තොරතුරු හෙළිවී ඇත්තේ පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන සිටි අරගල කරුවන් ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමේ දී ය.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post