අද සිට ෆුල් ටෑන්ක් ලැබෙන වාහන මෙන්න


අද (09) දිනයේ සිට මගී ප්‍රවාහන පෞද්ගලික බස් රථ සඳහා අවශ්‍ය සම්පුර්ණ ඩීසල් ප්‍රමාණය සැපයීමට මේ වන විට තීරණය කර තිබේ.

මේ අනුව අවශ්‍ය සම්පුර්ණ ඉන්ධන ප්‍රමාණය ම ලංගම ඩිපෝව හරහා ලබාදීමට කටයුතු සැලසුම් වී තිබෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

$ads={2}

පසුගිය සමයේ මගී ප්‍රවාහන පෞද්ගලික බස්රථ සඳහා ඉන්ධන ලබාදීම සීමාකර තිබුණා.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post